Ý nào dưới đây không phải là ý nghĩa của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân (1968)?


 • Câu hỏi:

  Ý nào dưới đây không phải là ý nghĩa của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân (1968)? 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D: là ý nghĩa của cuộc tiến công chiến lược năm 1972.

  Chọn: D

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ