Xác định (m) để đồ thị hàm số (y = frac{{{x^2} – left( {2m + 3} right)x + 2left( {m – 1} right)}}{{x – 2}}) không có tiệm cận đứng. – Sách ToánCâu hỏi:
Xác định (m) để đồ thị hàm số (y = frac{{{x^2} – left( {2m + 3} right)x + 2left( {m – 1} right)}}{{x – 2}}) không có tiệm cận đứng.

A. (m = 3).

B. (m = 2).

C. (m = – 2).

D. (m = 1).

LỜI GIẢI CHI TIẾT.

Đồ thị hàm số (y = frac{{{x^2} – left( {2m + 3} right)x + 2left( {m – 1} right)}}{{x – 2}}) không có tiệm cận đứng

( Leftrightarrow ) phương trình (fleft( x right) = {x^2} – left( {2m + 3} right)x + 2left( {m – 1} right) = 0) có nghiệm (x = 2)

( Leftrightarrow fleft( 2 right) = 0 Leftrightarrow 4 – 2left( {2m + 3} right) + 2left( {m – 1} right) = 0)( Leftrightarrow – 2m – 4 = 0 Leftrightarrow m = – 2).

=======
Thuộc mục: Trắc nghiệm Tiệm cậnLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ