Vị trí tương đối của hai đường thẳng 


Câu hỏi:

Tìm tất cả các giá trị của a để hai đường thẳng sau vuông góc:d1: x = 1 – t, y = 1 + 2t, z = 3 + at, d2: x = a + at, y = -1 + t, z = -2 + 2t

A. a=-2

Đáp án chính xác

B. a=2

C. a ≠ 2

D. Không tồn tại a

Trả lời:

Đáp án AHai đường thẳng đã cho có hai vecto chỉ phương là u1(-1; 2; a); u2(a; 1; 2)Để hai đường thẳng sau vuông góc thìu1.u2 = -1.a + 2.1 + a.2 = 0 ⇔ a + 2 = 0 ⇔ a = -2

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ