Vì sao Nhà nước phải quản lí xã hội bằng pháp luật?


 • Câu hỏi:

  Vì sao Nhà nước phải quản lí xã hội bằng pháp luật?

   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Nhà nước phải quản lí xã hội bằng pháp luật để quản lí dân chủ và hiệu quả nhất.

  Đáp án B • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ