Tung hai đồng xu cân đối 50 lần ta được kết quả như sau:


 • Câu hỏi:

  Tung hai đồng xu cân đối 50 lần ta được kết quả như sau:

  Sự kiện

  Hai đồng sấp

  Một đồng sấp, một đồng ngửa

  Hai đồng ngửa

  Số lần

  22

  20

  8

  Xác suất thực nghiệm của sự kiện “Có một đồng xu sấp, một đồng xu ngửa” là

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  – Số lần tung là 50.

  – Số lần sự kiện “Có một đồng xu sấp, một đồng xu ngửa” xảy ra là 20.

  – Xác suất thực nghiệm của sự kiện trên là

  20:50 = 0,4

  Đáp án cần chọn là: B

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ