Trong y học, hợp chất nào sau đây của natri được dùng để làm thuốc trị bệnh dạ dày:


 • Câu hỏi:

  Trong y học, hợp chất nào sau đây của natri được dùng để làm thuốc trị bệnh dạ dày:

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Trong điều trị bệnh dạ dày người ta dùng thuốc chứa NaHCO3 để tác dụng với lượng aXit có trong dạ dày làm giảm bớt H+ gây  đau

  HCO3 – + H+ → Na+ + H2O + CO2

  Đáp án B

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ