Trong một quần xã ruộng lúa, hiện tượng khống chế sinh học có thể xảy ra giữa các quần thể


 • Câu hỏi:

  Trong một quần xã ruộng lúa, hiện tượng khống chế sinh học có thể xảy ra giữa các quần thể 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Phương pháp: 

  Khống chế sinh học là hiện tượng loài này phát triển số lượng sẽ hãm sự phát triển của loài khác. Ví dụ: Vào ngày mùa, lúa tốt tươi, chuột đồng có nhiều thức ăn phát triển nhanh về số lượng. Chuột làm thức ăn cho rắn nên số lượng rắn tăng lên. Sự phát triển đàn rắn làm số lượng chuột giảm xuống. 

  Cách giải: 

  Hiện tượng khống chế sinh học có thể xảy ra giữa các loài có mối quan hệ: Vật ăn thịt – con mồi: Rắn và chuột. 

  Chọn B. 

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ