Trong không gian với hệ trục tọa độ (Oxyz), cho biết (overrightarrow a  =  – overrightarrow i  + 2overrightarrow j 


 • Câu hỏi:

  Trong không gian với hệ trục tọa độ (Oxyz), cho (overrightarrow a  =  – overrightarrow i  + 2overrightarrow j  – 3overrightarrow k ). Tọa độ của vectơ (overrightarrow a ) là:

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  (overrightarrow a  =  – overrightarrow i  + 2overrightarrow j  – 3overrightarrow k  Rightarrow overrightarrow a  = left( { – 1;2; – 3} right)).

  Chọn C.

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ