Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (left( P right):3x + 2y – z + 2 = 0) . Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của (left( P right))?


 • Câu hỏi:

  Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (left( P right):3x + 2y – z + 2 = 0) . Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của (left( P right))? 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Mặt phẳng (left( P right):3x + 2y – z + 2 = 0) có 1 VTPT là  (overrightarrow n  = (3;2; – 1))

  Chọn C

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ