Trong các văn bản dưới đây văn bản nào là quy phạm pháp luật?


 • Câu hỏi:

  Trong các văn bản dưới đây văn bản nào là quy phạm pháp luật?

   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực An toàn giao thông là văn bản quy phạm pháp luật.

  Đáp án C • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ