Trong bài thực hành đo gia tốc trọng trường của Trái Đất tại phòng thí nghiệm Vật lý Trường THPT Chuyên Tỉnh Thái Nguyên. Bạn Thảo Lớp Toán K29 đo chiều dài con lắc đơn có kết quả là (l=100,00pm 1,00cm) thì chu kì dao động (T=2,00pm 0,01s). Lấy ({{pi }^{2}}=9,87). Gia tốc trọng trường tại đó là:
Trong bài thực hành đo gia tốc trọng trường của Trái Đất tại phòng thí nghiệm Vật lý Trường THPT Chuyên Tỉnh Thái Nguyên. Bạn Thảo Lớp Toán K29 đo chiều dài con lắc đơn có kết quả là (l=100,00pm 1,00cm) thì chu kì dao động (T=2,00pm 0,01s). Lấy ({{pi }^{2}}=9,87). Gia tốc trọng trường tại đó là: – Học trắc nghiệm


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ