Trả lời Hoạt động 2 trang 39 SGK Toán 6 Cánh Diều


Đề bài

a) Thực hiện phép tính 135 : 9 và nêu quan hệ chia hết của 135 với 9

b) Tìm tổng S các chữ số 135 và nêu quan hệ chia hết của S với 9.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

a) 135 : 9 = 15 => 135 chia hết cho 9.

b) S = 1 + 3 + 5 = 9 => S chia hết cho 9.

Giaibaitaphay.com

Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ