Trả lời Có thể em chưa biết trang 63 SGK Toán 6 Cánh diều tập 1


Đề bài

Độ sâu lớn nhất của các đại đương dưới mực nước biển
Rãnh Ma-ri-a-na (Mariana, thuộc Thái Bình Dương) sâu 10 925 m.

Rãnh Pu-éc-tô Ri-cô (Puerto Rico, thuộc Đại Tây Dương) sâu 8 408 m.

Rãnh Gia-va (Java, thuộc Ấn Độ Dương) sâu 7 290m.

Môn-loi Hâu-lơ (Molloy Hole, nơi sâu nhất của Bắc Băng Dương) sâu 5 669 m.

Hãy sử dụng số nguyên âm để biểu diễn các độ cao đó (so với mực nước biển).

Video hướng dẫn giải

Độ sâu được biểu thị độ cao so với mực nước biển bằng số âm

Lời giải chi tiết

+) Rãnh Ma-ri-a-na (Mariana, thuộc Thái Bình Dương) sâu 10 925 m, có nghĩa là rãnh này có độ cao so với mực nước biển là – 10 935 m. 

+) Rãnh Pu-éc-tô Ri-cô (Puerto Rico, thuộc Đại Tây Dương) sâu 8 408 m, có nghĩa là rãnh này có độ cao so với mực nước biển là – 8 408 m. 

+) Rãnh Gia-va (Java, thuộc Ấn Độ Dương) sâu 7 290m, có nghĩa là rãnh này có độ cao so với mực nước biển là – 7 290 m. 

+) Môn-loi Hâu-lơ (Molloy Hole, nơi sâu nhất của Bắc Băng Dương) sâu 5 669 m, có nghĩa là rãnh này có độ cao so với mực nước biển là – 5 669 m. 

Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ