Tình trạng mất cân bằng sinh thái môi trường biểu hiện ở đặc điểm nào?


 • Câu hỏi:

  Tình trạng mất cân bằng sinh thái môi trường biểu hiện ở đặc điểm nào?

   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Tình trạng mất cân bằng sinh thái môi trường biểu hiện ở sự gia tăng các thiên tai bão lụt, hạn hán và sự biến đổi bất thường về thời tiết, khí hậu (sgk Địa 12 trang 62)

  => Chọn đáp án A • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ