Tính ​(left(frac{136}{15}-frac{28}{5}+frac{62}{10}right) cdot frac{21}{24}) – Học trắc nghiệm


 • Câu hỏi:

  Tính (left(frac{136}{15}-frac{28}{5}+frac{62}{10}right) cdot frac{21}{24})

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

   (left(frac{136}{15}-frac{28}{5}+frac{62}{10}right) cdot frac{21}{24}=left(frac{272}{30}-frac{168}{30}+frac{186}{30}right) cdot frac{21}{24}=frac{29}{3} cdot frac{21}{24}=frac{203}{24})

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ