Tìm x biết: 18.(x-16) = 18


 • Câu hỏi:

  Tìm x biết: 18.(x-16) = 18

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có:

   (begin{array}{l} 18.left( {x – 16} right){rm{ }} = {rm{ }}18\ Leftrightarrow x – 16 = 18:18\ Leftrightarrow x – 16 = 1\ Leftrightarrow x = 1 + 16\ Leftrightarrow x = 17 end{array}) 

  Chọn đáp án C

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ