Tìm tất cả các giá trị thực của m  để bất phương trình 4x−2.2x+2−m≤0  có nghiệm x∈0;2  ( m là tham số).


Câu hỏi:

Cho hàm số y=fx  xác định trên \1;2 , liên tục trên các khoảng xác định của nó và có bảng biến thiên như sau:
Cho hàm số y = f(x)  xác định trên R khác -1,2 , liên tục trên các khoảng xác định của nó và có bảng biến thiên như sau (ảnh 1)
Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số y=1fx1  là:

A. 5

B. 4

C. 6

Đáp án chính xác

D. 7

Trả lời:

Đáp án C
Ta có: limxy=limx1fx1=0limx+y=limx+1fx1=12
Đồ thị hàm số có 2 đường tiệm cận nagng là: y=0;y=12
Dựa vào đồ thị ta thấy fx1=0fx=1x=x1,x1<1x=x2,1<x2<1x=x3,1<x3<2x=x4,x4>2
Do đó đồ thị hàm số y=1fx1  có 4 đường tiệm cận đứng.
Vậy đồ thị hàm số có 6 đường tiệm cận.

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====



Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ