Tìm tất cả các giá trị của (m) để hàm số (y = cos 2x + mx) đồng biến trên (mathbb{R}.)


 • Câu hỏi:

  Tìm tất cả các giá trị của (m) để hàm số (y = cos 2x + mx) đồng biến trên (mathbb{R}.) 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  TXĐ: (D = mathbb{R}).

  Ta có: (y’ =  – 2sin 2x + m).

  Để hàm số đồng biến trên (mathbb{R} Leftrightarrow y’ ge 0,,forall x in mathbb{R} Rightarrow  – 2sin 2x + m ge 0,,forall x in mathbb{R})

  ( Leftrightarrow m ge 2sin 2x,,forall x in mathbb{R} Leftrightarrow m ge 2).

  Chọn D.

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ