Tìm tập xác định (D) của hàm số sau (y = {left( {{x^2} – 3x – 4} right)^{sqrt {2 – sqrt 3 } }}). 


 • Câu hỏi:

  Tìm tập xác định (D) của hàm số (y = {left( {{x^2} – 3x – 4} right)^{sqrt {2 – sqrt 3 } }}). 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Vì (sqrt {2 – sqrt 3 }  notin mathbb{Z} Rightarrow ) Hàm số xác định ( Leftrightarrow {x^2} – 3x – 4 > 0 Leftrightarrow left[ begin{array}{l}x > 4\x <  – 1end{array} right.).

  Vậy TXĐ của hàm số là (D = left( { – infty ; – 1} right) cup left( {4; + infty } right)).

  Chọn C.

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ