Tìm tập nghiệm (S) của phương trình sau ({2^{x + 1}} = 4.) 


 • Câu hỏi:

  Tìm tập nghiệm (S) của phương trình ({2^{x + 1}} = 4.) 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có: ({2^{x + 1}} = 4 Leftrightarrow {2^{x + 1}} = {2^2} Leftrightarrow x + 1 = 2 Leftrightarrow x = 1.)

  Vậy tập nghiệm của phương trình là: (S = left{ 1 right})

  Chọn B.

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ