Tìm nguyên hàm của hàm số (y = x.{e^x})?


 • Câu hỏi:

  Tìm nguyên hàm của hàm số (y = x.{e^x})? 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đặt (left{ begin{array}{l}u = x\dv = {e^x}dxend{array} right. Rightarrow left{ begin{array}{l}du = dx\v = {e^x}end{array} right.) .

  ( Rightarrow int {x{e^x}dx}  = x{e^x} – int {{e^x}dx}  = x{e^x} – {e^x} + C).

  Chọn B

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ