Tìm giới hạn – Học Môn Toán


Câu hỏi:

Cho các số thực a,b thỏa |a| < 1; |b| < 1. Tìm giới hạn  I=lim1+a+a2+.........+an1+b+b2+.........+bn.

A. +∞

B. -∞

C.1b1a

Đáp án chính xác

D. 1

Trả lời:

Chọn C.
Ta có 1, a, a2, …, an là một cấp số nhân công bội a nên 
Tương tự 
Suy ra 
( Vì |a| < 1; |b| < 1). ⇒ liman+1 = limbn+1 = 0.

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ