Tìm các số tự nhiên a,b,c sao cho 675


 • Câu hỏi:

  Tìm các số tự nhiên a,b,c sao cho lớn hơn 675 và nhỏ hơn hoặc bằng 678.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Từ đề bài, ta thấy các số tự nhiên lớn hơn 675 và nhỏ hơn hoặc bằng 678 là: 676;677;678

  Mà a

  Chọn B

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ