Tích của hai đơn thức (A=2x{{y}^{3}}) và (B=-2{{x}^{2}}y{{z}^{4}}) là:


 • Câu hỏi:

  Tích của hai đơn thức (A=2x{{y}^{3}}) và (B=-2{{x}^{2}}y{{z}^{4}}) là:

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  (A.B=2x{{y}^{3}}.left( -2{{x}^{2}}y{{z}^{4}} right)=-4{{x}^{3}}{{y}^{4}}{{z}^{4}}).

  Chọn  D.

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ