Tia hồng ngoại, tia tử ngoại và tia Rơn – ghen không có tính chất chung nào nêu dưới đây?


 • Câu hỏi:

  Tia hồng ngoại, tia tử ngoại và tia Rơn – ghen không có tính chất chung nào nêu dưới đây?

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  – Tia hồng ngoại, tia tử ngoại và tia Rơn – ghen có bước sóng trong các vùng khác nhau.

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ