Thu gọn (- 3{x^2} – 0,5{x^2} + 2,5{x^2}) ta được:


 • Câu hỏi:

  Thu gọn (- 3{x^2} – 0,5{x^2} + 2,5{x^2}) ta được:  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có : -3x2 – 0,5x2 + 2,5x2 = (-3 – 0,5 + 2,5)2 = -x2

  Chọn đáp án C

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ