They go to the __________ to see the new film.


 • Câu hỏi:

  They go to the __________ to see the new film.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chọn đáp án: A

  Giải thích: go to the movies: đi xem phim

  Dịch: Họ đến rạp chiếu phim để xem bộ phim mới.

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ