Theo quy định của Bộ luật lao động, người lao động ít nhất phải đủ bao nhiêu tuổi?


 • Câu hỏi:

  Theo quy định của Bộ luật lao động, người lao động ít nhất phải đủ bao nhiêu tuổi?

   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Theo quy định của Bộ luật lao động, người lao động ít nhất phải đủ 15 tuổi.

  Đáp án B • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ