Theo dõi điểm kiểm tra miệng môn Toán của học sinh lớp 7A tại một trường THCS sau một năm học:


 • Câu hỏi:

  Theo dõi điểm kiểm tra miệng môn Toán của học sinh lớp 7A tại một trường THCS sau một năm học, người ta lập được bảng sau:

  Tính điểm trung bình kiểm tra miệng của học sinh lớp 7A?

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  (overline X  = frac{{0.1 + 2.2 + 5.5 + 6.6 + 7.9 + 8.10 + 9.4 + 10.3}}{{40}} = frac{{274}}{{40}} = 6,85)

  Chọn C

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ