Thể tích của hình lăng trụ đứng có đáy là hình vuông cạnh 6 cm và chiều cao gấp 2 lần cạnh đáy bằng:


 • Câu hỏi:

  Thể tích của hình lăng trụ đứng có đáy là hình vuông cạnh 6 cm và chiều cao gấp 2 lần cạnh đáy bằng: 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chiều cao hình lăng trụ đứng là (h = 6.2 = 12cm.)

  Diện tích đáy hình vuông của hình lăng trụ đứng là (S = 6.6{rm{ }} = 36c{m^2}.)

  Thể tích của hình lăng trụ đứng là: (V = S.h = 36.12 = 432c{m^2}.)

  Chọn A.

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ