The author uses the word ‘counterpart’ in line 7 to refer to ………..


 • Câu hỏi:

  The author uses the word “counterpart” in line 7 to refer to ………..

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Tác giả sử dụng từ “counterpart” ở dòng 7 để nói tới ……….

  A. voi ma mút với nhiều chân hơn

  B. voi ma mút ở thời kì đầu

  C. voi ma mút có răng nhỏ

  D. voi ma mút lớn sống trên đảo

  Giải thích: “This theory is based on their smaller tooth size, which has led scientists to believe that they were only 6 feet tall at the shoulder compared with 10 feet of their full-sized counterpart.” (Lý thuyết này dựa vào cỡ răng nhỏ của voi ma mút, cái mà đã làm cho các nhà khoa học tin rằng chúng chỉ cao 6 feet tại vai so với 10 feet của voi tổ tiên.)

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ