Tập san số 3 – Tháng 9/2021 – NHÓM GIÁO VIÊN TOÁN VIỆT NAM – Sách Toán


Tập san số 3 – Tháng 9/2021 – NHÓM GIÁO VIÊN TOÁN VIỆT NAM
============
Trao đổi kinh nghiệm dạy học theo định hướng
tiếp cận năng lực người học
Ứng dụng một số tích chất đặc biệt của hàm số để giải phương

trình, bất phương trình

Phương pháp tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau
nhờ kĩ thuật dựng song song giữa đường thẳng và mặt phẳng
Vẻ đẹp lời giải hình học qua các bài toán lượng giác

Kỳ thi tốt nghiệp THPT môn Toán đợt 2
Lời giải chi tiết các câu VD – VDC các mã đề gốc 102

======

————–

DOWNLOAD HERE file pdf

————–Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ