Tăng trưởng dân số là gì? Công thức tăng trưởng dân số toán 12 bài tập có đáp đáp án chi tiết.


Tăng trưởng dân số là gì? Công thức tăng trưởng dân số toán 12 bài tập có đáp đáp án.

Công thức tăng trưởng dân số

Công thức: $N={{N}_{0}}{{left( 1+r right)}^{n}}$ trong đó ${{N}_{0}}$ là dân số năm ban đầu, $r$ là tỷ lệ tăng dân số/năm, $n$ là số năm và $N$ là dân số năm cần tìm.

Bài tập trắc nghiệm bài toán thực tế công thức tăng trưởng dân số

Bài tập 1: Theo báo cáo của chính phủ dân số của nước ta tính đến tháng 12 năm 2018 là 95,93 triệu người, nếu tỷ lệ tăng trưởng dân số trung bình hằng năm là 1,33% thì dân số nước ta vào tháng 12 năm 2025 là bao nhiêu?

Lời giải chi tiết

Dân số nước ta vào tháng 12 năm 2025 là: $N=95,93{{left( 1+1,33% right)}^{7}}approx 105,23$ triệu người.

Bài tập 2: Dân số của một xã hiện nay là 10.000 người, người ta dự đoán sau 2 năm nữa dân số xã đó là 10404 người. Hỏi trung bình mỗi năm, dân số của xã đó tăng bao nhiêu phần trăm.

Lời giải chi tiết

Theo công thức ta có: $N={{N}_{0}}{{left( 1+r right)}^{n}}Rightarrow 10404=10000{{left( 1+r right)}^{2}}Rightarrow r=0,02%$/năm.

Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ