Tại sao khu vực này chính xác được cho lại có tên gọi khu vực Mĩ Latinh?


 • Câu hỏi:

  Tại sao khu vực này chính xác được cho lại có tên gọi khu vực Mĩ Latinh?

   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đến cuối thế kỉ XVIII, hầu hết khu vực Trung và Nam Mĩ đều là thuộc địa của thực dân Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Do thời gian thống trị dài nên hầu hết dân cư ở đây đều nói tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha- ngôn ngữ thuộc ngữ hệ Latinh. Vì vậy khu vực này được gọi là Mĩ Latinh.

  Đáp án cần chọn là: B • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ