Số tự nhiên được biểu diễn bởi ({2.10^3}; + {text{ }}{7.10^2}) là:


 • Câu hỏi:

  Số tự nhiên được biểu diễn bởi 2.103 + 7.102 là:

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có:

  2.103 + 7.102 + 8.10 + 7.100 

  = 2.1000 + 7.100 + 8.10 + 7.1

  = 2000 + 700 + 80 + 7

  = 2787

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ