Số “mười chín” được viết thành số La Mã là:


 • Câu hỏi:

  Số “mười chín” được viết thành số La Mã là:

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Trắc nghiệm môn Toán lớp 3
  Đáp án đúng: C

  Số “mười chín” được viết thành số La Mã là: XIX. • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ