Số đo góc theo đơn vị radian của góc 305o là:


Câu hỏi:

Cung tròn bán kính bằng 8,43 cm có số đo 3,85rad có độ dài là:

A. 32,46cm

Đáp án chính xác

B. 32,47cm

C. 32,5cm

D. 32,45cm

Trả lời:

Chọn A.Độ dài cung tròn là: l = R.α = 8,43. 3,85 = 32,4555cm ≈ 32,46cm

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ