She finally got the sack. She was aware of the importance of complying with safety regulations at work only then.


 • Câu hỏi:

  She finally got the sack. She was aware of the importance of complying with safety regulations at work only then.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  She finally got the sack. She was aware of the importance of complying with safety regulations at work only then.

  => Only after she had been sacked was she aware of the importance of complying with safety regulations at work.

  Dịch: Chỉ sau khi bị sa thải, cô mới nhận thức được tầm quan trọng của việc tuân thủ các quy định về an toàn tại nơi làm việc.

  Chọn A

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ