Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: III; XXI; VII; V; XX


 • Câu hỏi:

  Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: III; XXI; VII; V; XX


  • A.
   III, V, VII, XX, XXI

  • B.
   III, VII, V, XX, XXI

  • C.
   III, V, VII, XXI, XX

  • D.
   XX, III, V, VII, XXI

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Trắc nghiệm môn Toán lớp 3
  Đáp án đúng: A

  Ta có:

  III: 3

  XXI: 21

  VII: 7

  V: 5

  XX: 20

  3

  Các số được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:III, V, VII, XX, XXI • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ