[Sách kết nối] Soạn tiếng việt 2 bài: Ngày hôm qua đâu rồi


Khởi động

Kể những việc em đã làm ngày hôm qua.

Bài làm:

1. Những việc em đã làm ngày hôm qua: đi chợ với bà, quét nhà, trông em, làm bài tập Toán.

ĐỌC: NGÀY HÔM QUA ĐÂU RỒI?

Trả lời câu hỏi:

1. Bạn nhỏ đã hỏi bố điều gì? 

2. Theo lời bố, ngày hôm qua ở những đâu?

3. Trong khổ thơ cuối, bố đã dặn bạn nhỏ làm gì để “ngày hôm qua vẫn còn”?

Bài làm:

1. Bạn nhỏ đã hỏi bố ngày hôm qua đâu rồi.

2. Theo lời bố, ngày hôm qua ở trên cành hoa trong vườn, trên hạt lúa mẹ trồng và trên vở hồng của con.

3. Trong khổ thơ cuối, bố đã dặn bạn nhỏ học hành chăm chỉ để “ngày hôm qua vẫn còn”.

Luyện tập

1. Dựa vào tranh minh họa bài đọc, tìm từ ngữ chỉ người, chỉ vật.

Mẫu: mẹ, cánh đồng,..

2. Đặt 2 câu với từ ngữ tìm được ở bài tập 1.

Bài làm:

1. Dựa vào tranh minh họa bài đọc,những từ ngữ chỉ người, chỉ vật:

  • mẹ, bố, con

  • cánh đồng, tờ lịch, hoa hồng, vườn, sách, bàn, mặt trời

2. Đặt câu:

Viết

1. Nghe-viết: Ngày hôm qua đâu rồi? (2 khổ thơ cuối)

2. Tìm những chữ cái còn thiếu trong bảng. Học thuộc bảng chữ cái.

Tìm những chữ cái còn thiếu trong bảng. Học thuộc bảng chữ cái.

3. Sắp xếp các chữ cái dưới đây theo thứ tự bảng chữ cái:

Tìm những chữ cái còn thiếu trong bảng. Học thuộc bảng chữ cái.

Bài làm:

2. 

Tìm những chữ cái còn thiếu trong bảng. Học thuộc bảng chữ cái.

3. Sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái: a,b,c,d,đ,e,ê

Luyện tập

1. Nhìn tranh, tìm từ ngữ:

a) Chỉ sự vật:

  • Chỉ người

  • Chỉ vật

b) Chỉ hoạt động: đi học, …

Nhìn tranh tìm từ ngữ chỉ sự vật, chỉ người

2. Kết hợp từ ngữ ở cột A với từ ngữ ở cột B để tạo câu giới thiệu

Nhìn tranh tìm từ ngữ chỉ sự vật, chỉ người

3. Đặt một câu giới thiệu theo mẫu ở bài tập 2.

Bài làm:

1. 

a) Chỉ sự vật: 

  • Chỉ người: học sinh, cô giáo, bạn nhỏ, bác sĩ

  • Chỉ vật: cặp sách, quần áo, mũ, cặp

2. 

Nhìn tranh tìm từ ngữ chỉ sự vật, chỉ người

3.

Ví dụ: Mẹ em là giáo viên mầm non.

Luyện tập

1. Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

Bình và Khang gặp và chào nhau ở đâu? Khang đã giới thiệu những gì về mình?

a) Bình và Khang gặp và chào nhau ở đâu?

b) Khang đã giới thiệu những gì về mình?

2. Viết 2-3 câu tự giới thiệu về bản thân.

Bài làm:

1. 

a) Bình và Khang gặp và chào nhau ở trên sân bóng.

b) Khang đã giới thiệu tên, lớp và sở thích của mình.

2.

Tên tớ là Trần Bảo Nhi. Tớ học lớp 2 Trường Tiểu học Ba Đình. Tớ rất thích hát và múa.Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ