[Sách kết nối] Soạn tiếng việt 2 bài: Họa mi hót


Đọc

Khởi động

Hình ảnh trong bức tranh thể hiện mùa nào?

Tiếng hót ki diệu của hoạ mi đã làm cho những sự vật trên bầu trời thay đổi như thế nào? Những gợn sóng trên hồ có gì thay đổi khi hoà nhịp với tiếng hoạ mi hót

Trả lời câu hỏi

1. Tiếng hót ki diệu của hoạ mi đã làm cho những sự vật trên bầu trời thay đổi như thế nào?

2. Những gợn sóng trên hồ có gì thay đổi khi hoà nhịp với tiếng hoạ mi hót?

3. Nói tiếp sự thay đổi của các sự vột trên một đốt khi nghe hoạ mí hót.

a. Các loài hoa (…).

b. Các loài chim (…).

4. Nếu được đặt tên cho bài đọc, em sẽ chọn tên nào?

a. Sứ giả của mùa xuân

b. Hoạ mi vũ mùa xuân

c. Hoạ mi hót

Bài làm:

Hình ảnh trong bức tranh thể hiện mùa xuân. Có hòa đào nở rộ, có chim họa mi.

Trả lời câu hỏi

1. Tiếng hót vang lừng của hoạ mi khiến cho mọi vật như có sự thay đổi kỳ diệu, trời bỗng sáng ra. Chim, mây, nước và hoa đều cho hoa mi đa làm cho tất cả bừng tỉnh giấc.

2. Những gợn sóng trên hồ hoà nhịp với tiếng hoạ mi hót, lấp lánh thêm.

3. Sự thay đổi của các sự vật trên một đốt khi nghe hoạ mí hót.

a. Cóc loài hoa:  Các loài hoa nghe tiếng hót trong suốt của hoạ mi chợt bừng giấc, xoè những cánh hoa đẹp, bày đủ các sắc màu xanh tươi. 

b. Các loài chim: Tiếng hót dìu dặt của hoạ mi giục các loài chim dạo lên những khúc nhạc tưng bừng, ngợi ca núi sông đang đổi mới.

4. Nếu được đặt tên cho bài đọc, em sẽ chọn tên: Sứ giả của mùa xuân

Luyện tập

1. Tìm trong bài đọc từ ngữ tả tiếng hót của hoạ mi.

2. Đặt một câu với từ ngữ vừa tìm được.

Bài làm:

1. Tìm trong bài đọc từ ngữ tả tiếng hót của hoạ mi: tiếng hót vang lừng, tiếng hót dìu dặt, tiếng hót kỳ diệu.

2. Đặt một câu với từ tiếng hót vang lừng: Mỗi khi chim họa mi cất tiếng hót vang lưng, khu vườn nhà em như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài, mọi vật trở nên lung linh, lấp lánh một cách tuyệt đẹp. 

Nói và nghe

1. Dựa vào tranh và câu hỏi gợi ý, đoán nội dung của từng tranh:

Dựa vào tranh và câu hỏi gợi ý, đoán nội dung của từng tranh. Kể lại từng đoạn của câu chuyện theo tranh

2. Nghe kể chuyện.

3. Kể lại từng đoạn của câu chuyện theo tranh.

Bài làm:

1. Dựa vào tranh và câu hỏi gợi ý, đoán nội dung của từng tranh.Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ