[Sách chân trời] Soạn tiếng việt 2 tập 1 bài 1: Bọ Rùa tìm mẹ


Chia sẻ với bạn về các hình ảnh em thấy trong bức tranh dưới đây

[Sách chân trời] Soạn tiếng việt 2 tập 1 bài 1: Bọ Rùa tìm mẹ

Đáp án chi tiết:

Nhìn vào bức tranh, em thấy: bọ rùa tay cầm 1 bức tranh, gấu, ong, rùa, rái cá, bọ rùa mẹ bên dòng suối.

1. Đọc: Bọ Rùa tìm mẹ

1. Vì sao bọ rùa lạc mẹ?

2. Những việc làm nào cho thấy kiến biết chia sẻ với bọ rùa?

3. Bọ rùa đã làm những gì để tìm mẹ?

4. Nhờ đâu các bạn tìm được mẹ cho bọ rùa?

Đáp án chi tiết:

1. Bọ rùa lạc mẹ vì: mải đuổi theo châu chấu nên lạc đường.

2. Những việc làm cho thấy kiến biết chia sẻ với bọ rùa: hỏi han khi thấy bọ rùa khóc, muốn bọ rùa tả mẹ.

3. Bọ rùa đã: vẽ tranh mẹ, cầm bức vẽ hỏi mọi người đi ngang qua.

4. Các bạn tìm được mẹ cho bọ rùa nhờ có bức vẽ mẹ của bọ rùa.

2. Viết: Đi hỏi về chào

3. Xếp các từ ngữ có trong khung vào 3 nhóm

[Sách chân trời] Soạn tiếng việt 2 tập 1 bài 1: Bọ Rùa tìm mẹ

a) Chỉ màu sắc của vật

b) Chỉ hình dáng của người, vật

c) Chỉ tính tình của người

Đáp án chi tiết:

a) Chỉ màu sắc của vật: vàng, xanh, tím

b) Chỉ hình dáng của người, vật: cao, tròn, vuông

c) Chỉ tính tình của người: hiền, ngoan

4. Thực hiện các yêu cầu dưới đây.

a) Câu nào dưới đây nói về màu sắc của bông hoa cúc:

  • Bông hoa cúc vừa mới nở.
  • Bông hoa cúc vàng tươi.
  • Bông hoa cúc có nhiều cánh.

b) Đặt 1-2 câu nói về màu sắc của một vật.

Đáp án chi tiết:

a) Câu nói về màu sắc của bông hoa cúc: Bông hoa cúc vàng tươi.

b) Ví dụ: Trường em được sơn màu vàng rất đẹp.

  • Chơi trò chơi Tìm đường về nhà
  • Chỉ đường cho bọ rùa về nhà.

[Sách chân trời] Soạn tiếng việt 2 tập 1 bài 1: Bọ Rùa tìm mẹ

  • Nói 1-2 câu có từ ngữ tìm được trên đường về nhà của bọ rùa.

Đáp án chi tiết:

[Sách chân trời] Soạn tiếng việt 2 tập 1 bài 1: Bọ Rùa tìm mẹ

-> Sau khi tìm được mẹ, bò rùa vô cùng vui vẻ.Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ