Quang does ________ homework in the evening.


 • Câu hỏi:

  Quang does ________ homework in the evening.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Quang does his homework in the evening.

  – His: của anh ấy (Quang là con trai nên ta chọn tính từ sở hữu là “his”)

  Dịch: Quang làm bài tập vào buổi tối.

  Chọn B

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ