Phát biêu nào sau đây là đúng? Đồng vị là các nguyên tử mà hạt nhân của chúng có


 • Câu hỏi:

  Phát biêu nào sau đây là đúng? Đồng vị là các nguyên tử mà hạt nhân của chúng có

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Phát biêu nào sau đây là đúng? Đồng vị là các nguyên tử mà hạt nhân của chúng có số prôton bằng nhau, số notron khác nhau.

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ