Phân biệt metan và etilen dùng dung dịch nào sau đây ?


 • Câu hỏi:

  Phân biệt metan và etilen dùng dung dịch nào sau đây ?

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đáp án đúng: A • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ