Ông Hùng viết giấy biên nhận cho ông Giang vay một khoản tiền và có hẹn ngày trả. Đúng đến ngày hẹn, ông Hùng đến đề nghị ông Giang trả số tiền vay nhưng ông Giang chưa trả với lý do chưa có và hẹn ngày khác. Đây là vi phạm dân sự với hành vi xâm phạm đến quan hệ nào sau đây?Ông Hùng viết giấy biên nhận cho ông Giang vay một khoản tiền và có hẹn ngày trả. Đúng đến ngày hẹn, ông Hùng đến đề nghị ông Giang trả số tiền vay nhưng ông Giang chưa trả với lý do chưa có và hẹn ngày khác. Đây là vi phạm dân sự với hành vi xâm phạm đến quan hệ nào sau đây? – Học trắc nghiệmLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ