Ở nước ta, nơi có thềm lục địa hẹp nhất


Câu hỏi:

Đai ôn đới gió mùa trên núi chỉ có ở vùng núi

A. Đông Bắc.

B. Tây Bắc.

Đáp án chính xác

C. Trường Sơn Bắc.

D. Trường Sơn Nam.

Trả lời:

Đáp án B
Giải thích: Đai ôn đới gió mùa trên núi phân bố ở độ cao trên 2600 m, chỉ có ở Hoàng Liên Sơn => vùng núi thuộc Tây Bắc.

====== QUIZ ĐỊA LÝ LỚP 12 =====Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ