Ở nước ta, nơi có gió phơn Tây Nam hoạt động mạnh nhất là:


 • Câu hỏi:

  Ở nước ta, nơi có gió phơn Tây Nam hoạt động mạnh nhất là vùng nào?

   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ở nước ta, nơi có gió phơn Tây Nam hoạt động mạnh nhất là phía đông của Trường Sơn Bắc.

  Chọn: B. • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ