Ở môi trường nào không xuất hiện lực cản?


 • Câu hỏi:

  Ở môi trường nào không xuất hiện lực cản?

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ở môi trường chân không không có lực cản vì môi trường chân không không chứa bất kì phân tử hay nguyên tử nào.

  Đáp án B

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ