Now people believe that lifelong learning is the key to success. Today’s labour market is competitive and demanding.


 • Câu hỏi:

  Now people believe that lifelong learning is the key to success. Today’s labour market is competitive and demanding.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Dịch câu: Bây giờ mọi người tin rằng học tập suốt đời là chìa khóa thành công. Thị trường lao động ngày nay có tính cạnh tranh cao.

  = B. Học tập suốt đời được coi là chìa khóa thành công trong thị trường lao động cạnh tranh và đòi hỏi ngày nay.

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ